Po prostu
czysta Energia

Farma Wiatrowa

Najmniejsza farma wiatrowa może składać się nawet z jednej turbiny wiatrowej, o mocy co najmniej kilkuset kW. Turbiny wiatrowe najnowszej generacji, budowane na lądzie mają moc od 0,8 MW do nawet 7,5 MW jedna. Elektrownie wiatrowe nie zajmują dużej powierzchni, średnica wież przy podstawie zaczyna się od około 4 m a kończy na kilkudziesięciu metrach, w zależności od rodzaju użytego budulca. Wysokość typowej elektrowni wiatrowej waha się od około 100 m do nawet 200 m.

elektrownia wiatrowa o poziomej i pionowej osi obrotu

Cały proces uzyskania niezbędnych pozwoleń przed budową jest bardzo czasochłonny i nierzadko trwa ponad rok.

Etapy procesu wyglądają analogicznie jak w przypadku farmy fotowoltaicznej:

  • Wybór lokalizacji
  • Pomiar wietrzności
  • Podpisanie umowy dzierżawy
  • Uzyskanie decyzji środowiskowej
  • Uzyskanie decyzji lokalizacyjnej
  • Uzyskanie warunków przyłączenia do sieci
  • Uzyskanie pozwolenia na budowę
  • Uzyskanie finansowania
  • Budowa
  • Eksploatacja